Es tracta del projecte documental 'Vides Contades: 14 històries de superació', que mostra que és possible desenvolupar un empoderament per sortir de situacions de vulnerabilitat mitjançant les intervencions en xarxa. Les catorze històries conformaran un calendari.
Back to Top